Paineputkiliittimet
KERKO SL-kiristimet on kehitetty
vaativiin käyttökohteisiin erityisesti
elintarviketeollisuudessa.
Rakenne
KERKO SL -kiristimien rakenteen perus-
tana ovat
- teräksinen, joustava ja muotoiltu kiris-
tyslevy sekä
- tappi-ruuvi kiristysmekanismi
Kiristyslevyn joustavuus ja tangentiaali-
sesti mukautuva kiristyselementti
takaavat koko kehän tasaisen puristuk-
sen letkukaraa vasten.
SL-kiristimien asennuksessa käytetään
asennustappeja ja ruuveja, jotka esiki-
ristyksen jälkeen vaihdetaan käytönai-
kaisiin osiin.
KERKO SL-kiristimet on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä.

Puristin
Kerko SL on

Pitävä
Kiristimen joustava rakenne, etureunan
kaulus ja karan rakenne muodostavat
yhdessä erittäin pitävän liitoksen, joka
kestää myös satunnaiset paineiskut.

Hygieninen
Kiristimen oikea muotoilu varmistaa
letkun kiristymisen tiiviisti karaa
vasten ja estää bakteeripesien synnyn
liitokseen.

Turvallinen
Kiristimen kaulus peittää letkun pään
mahdolliset ulkonevat teräslangat ja
suojaa liitoksen käsittelijää käsivaurioiltaYleiskiristimet Myynti Paluu